2021-10-21 01:05:26 Find the results of "

thông tư 176 năm 2011 của bộ tài chính

" for you

Thông tư 176/2011/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý ...

Ngày 06/12/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông 176/2011/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu xây dựng (DAĐTXD). Đối tượng phải nộp phí thẩm định DAĐTXD là chủ đầu của DAĐTXD công trình được quy định tại NĐ số 83 ...

Hệ thống văn bản pháp quy Chính phủ

Thông số 176/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu xây dựng BỘ TÀI CHÍNH Số: 176 /2011/TT-BTC

176/2011/TT-BTC - Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 ...

Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng Tệp đính kèm

BỘ TÀI CHÍNH - chinhphu.vn

(Ban hành kèm theo Thông số 176/2011/TT-BTC ngày 6/12/2011 của Bộ Tài chính) Tổng mức đầu dự án (tỷ đồng) <15 25 50 100 200 500 1.000 2.000 5.000 ≥10.000 Tỷ lệ % 0,0190 0,0170 0,0150 0,0125 0,0100 0,0075 0,0047 0,0025 0,0020 0,0010

Thông tư 209/2016/TT-BTC phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng ...

Thông này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017; thay thế Thông t ư s ố 176/2011/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chí n h hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu x ây dựng.

Thông tư 209/2016/TT-BTC phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng ...

1. Thông này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017; thay thế Thông số 176/2011/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu xây dựng.

Thông tư số 80 năm 2021 của Bộ tài chính

Theo đó, Thông số 80 năm 2021 của Bộ tài chínhThông số 80/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Mẫu biểu hồ sơ khai thuế quy định tại Thông số 80/2021/TT-BTC được áp dụng đối với các kỳ tính thuế bắt đầu từ ngày 01/01/2022 trở đi.

Hệ thống văn bản pháp quy Chính phủ

Thông số 141/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Thông Tư 80/2021/TT-BTC Hướng Dẫn Luật Quản Lý Thuế Và Nghị ...

Thông 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Tải về Thông 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

Bộ Tư Pháp - vbpl.vn

Thông 176/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn